โรงเรียนวิจิตรศึกษา พัฒนาเด็กดี มีวินัยให้มีทักษะชีวิต

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พัฒนาเด็กดี มีวินัยให้มีทักษะชีวิต

         วันที่ 14 ส.ค.61 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่สถานศึกษา ณ โรงเรียนวิจิตรศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนตัวอย่างดีแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ที่อำเภอบางระจัน  ผู้บริหารและคุณครูมีความมุ่งมั่นพัฒนาเด็กดี มีวินัย ให้มีทักษะชีวิต มีการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติที่เด่นชัดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา มีการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความอยู่รอดเมื่อเผชิญกับอุทกภัยให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำให้นักเรียนว่ายน้ำเป็นทุกคน มีการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษจากการประสานอาสาสมัครจากอังกฤษแวะเวียนมาสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ  

เป็นต้น. บนความพยายามที่ผู้บริหารและคุณครูร่วมสร้างสรรค์ โรงเรียนวิจิตรศึกษานั้นจึงโรงเรียนที่ดีแห่งหนึ่งซึ่งจะไปถึงเป้าหมาย “ พัฒนาเด็กดี มีวินัย ให้มีทักษะชีวิต” ในศตวรรษที่ 21 สืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)