ตรวจราชการที่จังหวัดสิงห์บุรี ไปที่ สพม.5 และ สพป.

ตรวจราชการที่จังหวัดสิงห์บุรี ไปที่ สพม.5 และ สพป.

          วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  การตรวจราชการครั้งนี้สัญจรไปที่หน่วยงานสถานศึกษาหลายแห่ง จุดแรกคือ สพม.5 เริ่มต้นการนำเสนอภาพรวมจากศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีที่หน่วยงานทางการศึกษาได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทั้ง14 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความก้าวหน้า และเป็นแบบอย่างที่หน่วยงาน สถานศึกษาให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดผ่าน กศจ. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจการทางการศึกษา การบูรณาการการศึกษาในภูมิภาคมีการทำงานแบบภราดรภาพ  

         ในส่วนของ สพม.5 และ สพป.สิงห์บุรี ต่างมีความพยายามในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร และบริบทเชิงพื้นที่ สพม.5 ต้องดูแลโรงเรียนมัธยมถึง 4 จังหวัด และ สพป.สิงห์บุรีมีโรงเรียนขนาดเล็กถึง 70% และโรงเรียนขยายโอกาสอีกหลายแห่ง ซึ่งบนความพยายามปรากฏความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)