การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ.2561
บทความทางวิชาการ โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่
 • บทความวิชาการ (academic articles)
 • บทความวิจัย (research articles)
 • บทความวิจารณ์ (article reviews)
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย
 • บทคัดย่อ จะต้องมีประมาณ 250-300 คำเพื่อให้กระชับและมีความสร้างสรรค์
 • ต้องศึกษารูปแบบของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ให้ถูกต้อง
 • ต้องฝึกเขียนบทความบ่อยๆเพื่อทำให้แม่นยำในการตีพิมพ์
 • ส่วนนำ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน
 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์
 • การอภิปราย/การสรุปผลจากวิทยานิพนธ์
 • การอภิปรายข้อจำกัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป
 • ส่วนอ้างอิงภาคผนวกในแต่ละวารสารที่ต้องการตีพิมพ์
ส่วนแรก คือ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการจะบอก
ส่วนที่สอง คือ ปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยในเรื่องนั้นๆต้องครอบคลุมและละเอียด
ส่วนที่สาม คือ รายงานเอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศ
ส่วนที่สี่ คือ รายงานระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการเลือกวิธีดำเนินการวิจัยให้สมบูรณ์
These are the basic components of an abstract in any discipline.
 • Motivation/problem statement การมีแรงกระตุ้นในการทำวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย
 • Methods/procedure/approach วิธีาารวิจัย ขั้นตอนในการทำวิจัย ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • Results/findings/product ผลการทำวิจัย การสืบเสาะแสวงหาข้อมูลในการทำวิจัย ผลการวิจัย
 • Conclusion/implications  ผลสรุปจากการทำวิจัย การเสนอแนะและปรับปรุงการทำวิจัยครั้งต่อไป
สิ่งที่ได้จากการเข้ารับฟังการอบรม คือ ได้หลักในการเขียนบทความให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองจากการเขียนของผู้ทำวิจัย และได้รู้จักอาจารย์ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือร่วมทั้งการเขียนบทความให้ผู้อื่นสนใจและมีความเป็นปัจจุบันของบทความวิชาการเพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านมีแรงกระตุ้นในการอ่าน และสอนวิธีการเขียนบทคัดย่อในรูปแบบภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและละเอียด  ได้ทราบข้อมูลของวารสารราชพฤกษ์ และวารสารครุสีมาเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งสองวารสารอยู่ในฐานข้อมูลวิจัย TCI ฐาน 1 
หมายเลขบันทึก: 648362เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2018 13:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2018 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี