กลอนกลบท(๑๒)กลบทอักษรสลับล้วน

*ลักษณะพิเศษ คือ เป็นกลอนเก้า แบ่งแต่ละวรรคเป็น ๓ คำ ใช้พยัญชนะตัวเดียวกัน สลับกันไปทีละสามคำ และให้สัมผัสสระระหว่าคำที่ ๓/๔ และ ๖/๗

”แล่นล่องลอย คอยคนเคียง เพียงพบพักตร์

ทำทายทัก ดักดูได้ ให้หวนหา
นึกแหนงหน่าย หมายมุ่งมั่น ครั้นครบครา
แจ่มเจิดจ้า ท้าทายทัก รักแรมรอย
แนบเนื้อนาง อย่างหยัดยืน คืนเคลื่อนคล้อย
ปัดเป่าปล่อย ลอยเลื่อนลับ จับจนจ๋อย
งงงุ่นง่าน ซ่านซมซาน ด่านดงดอย
สูงสุดสอย คอยเคียงคู่ อยู่หยัดยืน"
๗/๕/๒๕๖๑
(กลบทอักษรสลับล้วน)
*ลักษณะพิเศษ คือ เป็นกลอนเก้า แบ่งแต่ละวรรคเป็น ๓ คำ ใช้พยัญชนะตัวเดียวกัน สลับกันไปทีละสามคำ และให้สัมผัสสระระหว่าคำที่ ๓/๔ และ ๖/๗ 
พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)