กลอนกลบท(๑๑) กลบทนาคราชแผลงฤทธิ์

*ลักษณะพิเศษ คือ สามคำท้ายของวรรคก่อน สัมผัสอักษรกับสามคำแรกของวรรคถัดไป(ใช้พยัญชนะชุดเดียวกัน) และคำท้ายวรรคก่อนกับคำต้นวรรคถัดไปสัมผัสสระกัน

"มาไกลบ้านย่านนี้ที่แปลกหน้า

ท้าประหนึ่งพึ่งมาพาขวยเขิน
เพลินของเขาเข้าใจมิให้เกิน
เมินห่างไกลไม่เพลินจำเริญใ
ใจเราเจ็บเหน็บหนาวปวดร้าวจิต
ปิดรู้จักปักชิดประดิษฐ์ไข 
ไปดุจเขาเราปล่อยล่องลอยไกล
ไล่ลงใกล้ใฝ่ปองมิต้องตา"
๗/๕/๒๕๖๑
(กลบทนาคราชแผลงฤทธิ์)
พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์
(จากนิราศเบลเยียม)
*ลักษณะพิเศษ คือ สามคำท้ายของวรรคก่อน สัมผัสอักษรกับสามคำแรกของวรรคถัดไป(ใช้พยัญชนะชุดเดียวกัน) และคำท้ายวรรคก่อนกับคำต้นวรรคถัดไปสัมผัสสระกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)