จำแนกข้อคิดเห็นด้วย Cone of Suggestions

ไม่ว่าคำตอบจะอยู่ในระดับใด สิ่งที่สำคัญกว่า คือ การรับฟังความคิดเห็นต้องมีความหมาย ไม่ใช่การรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้มีครบจบตามขั้นตอนเท่านั้น

ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ผมมักจะเจอคำตอบที่หลากหลาย แต่สามารถจัดกลุ่มของระดับความคิดเห็นและข้อเสนอได้อย่างน้อย 4 ระดับ ด้วย Cone of Suggestions


1. ระดับเทคนิค (Technical Suggestion) คือ ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งเล็กๆ หรือข้อผิดพลาด ด้วยวิธีการ กระบวนการ เทคนิค แทคติก ต่างๆ เพื่อให้ผลงานดีขึ้น

2. ระดับหลักการ (Principle Suggestion) คือ ข้อเสนอที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงความรู้ที่เกิดจากการตกผลึกของบุคคล ข้อเสนอในลักษณะนี้จะถูกนำไปพัฒนาเป็นหลักการ หลักปฏิบัติ รวมไปถึงพัฒนาเป็นกรอบภารกิจ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงาน

3. ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Suggestion) คือ ข้อเสนอเชิงรุก มีวิสัยทัศน์ มุ่งให้เป้าหมายใหญ่ประสบความสำเร็จ ข้อเสนอในลักษณะนี้ไม่มีรายละเอียดมาก แต่ช่วยให้เห็นผลสัมฤทธิ์ และเห็นทิศทางในการขับเคลื่อนอย่างมีชั้นเชิง สามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายได้

4. ระดับกระบวนทัศน์ (Paradigm Suggestion) คือ ข้อเสนอทบทวนความคิดความเชื่อ หรือวิธีคิดของการทำงาน ข้อเสนอในลักษณะนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบตลอดทั้งกระบวนงาน จึงมักถูกต่อต้านอยู่เสมอ แต่ก็มีความจำเป็นต้องทบทวนหากสถานการณ์ที่เผชิญอยู่เปลี่ยนไป และความสำเร็จเดิมไม่ใช่หลักประกันแห่งอนาคต

ไม่ว่าคำตอบจะอยู่ในระดับใด สิ่งที่สำคัญกว่า คือ การรับฟังความคิดเห็นต้องมีความหมาย ไม่ใช่การรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้มีครบจบตามขั้นตอนเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน capacity buildingความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

647498

เขียน

21 May 2018 @ 10:41
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก