ผลาญเงินของชาติ

การใช้จ่ายที่ไร้ประโยชน์มีมากกว่าในบทความที่อ้างถึงนับร้อยเท่า

ผลาญเงินของชาติ

ข่าวหน้าหนึ่งของ บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง A litany of wasteful state spending (1)    บอกว่าโครงการบ้านพักตุลาการ ทำให้จำนวนเงินภาษีของประชาชนที่ถูกใช้อย่างสูญเปล่ารวมเป็นเงิน ๑ แสนล้านบาท ในช่วง ๓๐ ปี    

รายละเอียดบอกว่า รายการเหล่านั้น เป็นการก่อสร้างที่ล้มเหลว  ได้แก่โครงการรถไฟยกระดับ โฮปเวลล์ (มนตรี พงษ์พานิช เป็น รมต. คมนาคม  ในรัฐบาลชาติชาย)   โครงการโรงกำจัดน้ำเสียคลองด่าน (วัฒนา อัศวเหม)     โครงการซื้อเครื่องตรวจระเบิด GT 200  และ Alpha 6(กองทัพบก)    และโครงการอื่นๆ รวม ๙ รายการ เป็นเงินเกือบ ๑ แสนล้านบาท   

อ่านแล้วผมเถียงว่าตัวเลขนั้น แค่ปีเดียวก็กว่าแล้ว     แค่กระทรวงเดียว คือกระทรวงศึกษาธิการที่งบประมาณปีละ ๕ แสนล้านบาท งบประมาณสูญเปล่าก็กว่าแสนล้านแล้ว 

ทุกกระทรวงมีการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบสูญเปล่า    ดูตอนเดือนสิงหาคม กันยายนก็ได้ ว่าเขาใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแบบสูญเปล่ากันอย่างไร

สูญเปล่าแปลว่าไร้ประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องเข้าเกณฑ์คอร์รัปชั่นตามกฎหมาย    และคอร์รัปชั่นโดยไม่ผิดกฎหมายก็เกร่อไป    นาฬิกาหรูบอกอะไรเราบ้าง   

ที่จริงตัวเราแต่ละคนก็ใช้จ่ายแบบสูญเปล่าไม่ใช่น้อย    หลายส่วนทำตามๆ กัน    โดยมี “มือที่มองไม่เห็น”ชักจูงให้ทำเช่นนั้น

วิจารณ์ พานิช

๒๐ พ.ค. ๖๑

ห้อง ๔๐๓ โรงแรม Adagio,เจนีวา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)