สวัสดีเพื่อน ๆ ชาว Gotoknow ครับ,

สมาชิกใหม่หมาด ๆ ครับ ได้แรงบันดาลใจจาก การไปมหกรรมการจัดการความรู้ในวันนี้ จะว่าร้อนวิชาก็ได้มังครับ แต่เห็นทรัพยากรและช่องทางที่จะมาร่วมแบ่งปันแล้ว อดไม่ได้ที่จะมาร่วมแจม

งานประจำที่ทำเป็นงานให้คำปรึกษาเรื่องยาครับ จากงานประจำที่ทำพบว่าประชาชนเรายังมีปัญหา และความเสี่ยงจากการใช้ยามากทีเดียว ในวิชาชีพของผม ความปลอดภัยในเรื่องยา เป็นจุดเน้นและเป็นเป้าหมายของการทำงานครับ ดังนั้น blog อันนี้ จึงจะมาร่วมแบ่งปัน สาระเรื่องยา ความปลอดภัยจากการใช้ยา หวังว่าคงจะได้รับการตอบรับด้วยดีจากประชาคมครับ