ประเด็นนี้ติดมาจาก อ.หมอสมศักดิ์ ค่ะ ท่านเคยให้รวบรวมคำเท่ห์ๆ จากการ ลปรร. และดิฉันก็ตามมาเก็บตกได้จาก วิดีทัศน์ "การขับเคลื่อยเครือข่าย KM ประเทศไทย" ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 นี่ละคะ

"เราทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด และไม่ต้องรอว่า ใครจะสั่งอะไร" ... วีรยุทธ สมป่าสัก

"สิ่งที่เขาขาด ... เราสามารถไปเชื่อมให้มีใครมาแลกเปลี่ยนกับเขาได้" ... สิริวรรณ หวังดี

"เมื่อเราก้าวออกจากโต๊ะทำงานองเรา มันก็จะเป็นโลกกว้างของการเรียนรู้" ... สิริวรรณ หวังดี 

"ข้าวที่สมบูรณ์ มันจะก้มลงสู่ดิน ชาวบ้านไม่ได้ต้องการข้าวที่ชูคอ แต่ต้องการ ... ข้าวที่ก้มลงสู่ดิน" ... มูลนิธิข้าวขวัญ 

และอื่นๆ อีกมากมาย เชิญมาต่อยอดกันสิคะ (ที่กล่าวไปแล้ว คงไม่ต้องบอกหรอกนะคะ ว่า เขา และเธอ สังกัดหน่วยงานใด 100% ทายว่า ใครๆ ก็รู้จัก)