ทบทวนองค์ความรู้ในการเรียนกฎหมายธุรกิจ

ในการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจมีเป้าหมายอย่างไร เราได้รับองค์ความรู้และเกิดทักษะในด้านใดเกิดประโยชน์อย่างไร

 

ทบทวน กฎหมายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้   (Knowledge & Skill)

 

 

ครั้งที่
  เป้าหมาย ( Purpose)   องค์ความรู้ ( Knowledge)   ทักษะ ( Skill)
1 รู้จักกฎหมายเพื่อบริหารธุรกิจ ธุรกิจต้องการอะไรจากกฎหมายและกฎหมายต้องการอะไรจากธุรกิจ สามารถหากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
2 รู้จักการทำธุรกิจโดยถูกกฎหมาย ทำธุรกิจกับใคร ทำเรื่องอะไร เกิดแนวคิดและกระบวนวางแผนงานในการทำธุรกิจที่สนใจได้
3 ผู้บริหารต้องรู้จักการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ ธุรกิจในประเทศไทยมีเหตุการณ์เด่น ๆ อะไร จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง การบริหารจัดการธุรกิจต้องเข้าใจและประเมินสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลา
4 ผู้บริหารต้องรู้จักการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของโลก สถานการณ์เด่นทางเศรษฐกิจของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบ กับธุรกิจอย่างไร การบริหารจัดการธุรกิจต้องเข้าใจและประเมินสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวในมุมมองกว้างที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้
5 รู้จักปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจ ในการทำธุรกิจมีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างและจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร เกิดกระบวนการวางแผนและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้อง
6 รู้จักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ทั้งกฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สัญญาและการละเมิดต่าง ๆ ทำให้จัดการธุรกิจและมีแนวทางที่จะทำธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมายและจะใช้ความเข้มแข็งของกฎหมายจัดการธุรกิจอย่างไร
7 รู้จักการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ประโยชน์ของธุรกิจหรือกำไรคืออะไร ลูกค้าคือใคร  หาแหล่งเงินทุนที่ไหน และการได้เปรียบคนอื่นตรงไหนบ้าง เกิดขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจโดยมุ่งไปให้บรรลุผลสำเร็จ
8 รู้จักลักษณะและโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ มีการดำเนินการธุรกิจอย่างไร มีลักษณะและการก่อตั้งในรูปแบบไหน ที่เหมาะสมที่สุดต่อธุรกิจ หาวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ  
9 รู้จักอำนาจรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ อำนาจรัฐอะไรบ้างที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและเกิดขึ้นขั้นตอนใดได้บ้าง รู้วิธีการและเกิดความเข้าใจในการที่อำนาจรัฐจะเข้ามาจัดการในการกำกับดูแล
10 รู้จักการทำสัญญาร่วมทุน ในการทำธุรกิจมีสัญญาอะไรอะไรบ้างที่เกิดขึ้น  คู่สัญญาเป็นใคร ทำสัญญาเรื่องอะไร และทำไมต้องทำสัญญา การเจรจาต่อรองในเรื่องสัญญา ข้อสัญญาและระมัดระวังก่อนการทำสัญญาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเอง
11 รู้จักกฎหมายและวิธีการร่วมทุนกับชาวต่างชาติ ในการร่วมทุนกับชาวต่างชาติประกอบกิจการในประเทศไทยต้องใช้วิธีใดและมีรูปแบบในการจัดตั้งและบริหารจัดการอย่างไรบ้าง สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไร รู้วิธีการในการร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติประกอบกิจการในประเทศไทยต้องจัดตั้งรูปแบบไหนเพื่อให้ถูกกฎหมายและเราไม่เสียเปรียบและมีอำนาจบริหารจัดการ
12 รู้จักวิธีการของการรวมกิจการ หากเราต้องการขยายกิจการโดยการรวมกิจการจะเลือกกิจการแบบไหนมีวิธีการอย่างไรมีประโยชน์ด้านใด รู้จักวีการรวมกิจการที่จะเป็นไปในแนวทางในการส่งเสริมธุรกิจที่ทำอยู่แล้วให้ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนข้อมูลของ MUT

คำสำคัญ (Tags)#องค์ความรู้#ทักษะและเป้าหมายในการเรียนกฎหมายธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 64739, เขียน: 01 Dec 2006 @ 21:35 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 21:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)