ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหิินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 8

รูปขั้นตอนการทำธง และเตรียมอุปกรณ์ และทำพิธีการขอขมา 

ถ่ายรูปโดย นายปิยะพันธ์ เต่าทอง (เพื่อนร่วมห้อง)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน วันนี้อาจารย์มอบหมายให้ไปลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาการทำขวัญข้าว กลุ่มเราจึงไป ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่บ้านลุงนง เพื่อทำการขอศึกษาและขอความรู้เกี่ยวกับการทำขวัญข้าวเพื่อไปทำเป็นรายงานและวันนี้เราตั้งใจว่าจะให้ลุงนงทำการสาธิตเพื่อเป็นวืทยาทานในการเรียนรู้ ก่อนมาได้โทหาลุงนงว่าต้องใช้อะไรในการประกอบพิธีบ้าง หลังจากนั้นก็ไปซื้อของเพื่อประกอบพิธี เมื่อซื้อของเสร็จก็ได้ตรงไปที่บ้านลุงนงเพื่อทำการสาธิตการทำขวัญข้าว หลังจากที่ถึงที่หมายแล้วลุงนงก็ให้เตรียมของที่ใช้ในการประกอบพิธีได้นำกระดาษแก้วกับผ้าสีมาผูกไว้ที่กิ่งไผ่เพื่อตกแต่งเป็นอุปกรณ์ในการใช้ประกอบพิธี และหลังจากที่ตกแต่งเสร็จก็ได้เดินลุยดงป่าเพื่อไปยังทุ่งนา เมื่อมาถึงทุ่งนาก็ได้เริ่มการทำพิธีแบบจำลองขึ้นมา นำกิ่งไผ่ไปปลักแล้วนำของที่เตรียมไว้มาแขวนติดกับกิ่งและก็มัดรวงข้าวให้ติดกับกิ่งและตกแต่งหวีข้าว ทาแป้งตกแต่งให้สวยงาม และเริ่มทำพิธีการทำขวัญข้าว ลุงนงได้ให้พวกเราได้ทำการสาธิตด้วยตัวเองโดยที่ลุงจะเป็นคนนำสวด หลังจากได้ดำเนินการทำพิธีการทำขวัญข้าวเสร็จก็ได้สอบถามลุงนงเรื่องของการทำนาในช่วงฤดูไหนและเกี่ยวในเดือนไหน และก็ขอบทสวดจากลุง วันนี้ได้ลงพื้นที่ได้ปฏิบัติจริงได้อะไรหลายๆอย่าง ขอขอบคุณลุงนงที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิธีกรรมการทำขวัญข้าว

แผนที่ไปบ้านลุงจำนง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษาพิธีการทำขวัญข้าวความเห็น (0)