การจุดธูป 36 ดอก

การจุดธูป 36 ดอก

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

การจุดธูป 36 ดอก กลางแจ้ง ความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวร เป็นความเชื่อโบราณของคนไทยที่มีมาช้านาน แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน จึงควรสวดเพื่อขอขมา ต่อเจ้ากรรมนายเวร ทั้งอดีตชาติที่ผ่านมา หรือเคยล่วงเกินแก่เทพยาดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หรือเคยสาบาน บนบาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกประการณ์ การขอขมากรรมมิใช่การลดกรรมแต่อย่างใด แต่เป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทุกภพ ทุกชาติของตัวเราโดยไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อโหสิกรรมให้แก่เรา

วันนี้เราเลยนำคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป ทำที่ไหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และทำก่อนเวลา 12.00 น. หรือก่อนเที่ยงวัน เฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน หลัง 6 เดือนไปค่อยทำใหม่ โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิ 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น (ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง) เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกต หรือพระพุทธรูปในบ้าน หลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว (หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ระลึกนึกถึงเอา) ดอกบัวหรือดอกไม้ เมื่อทำเสร็จถวายแก่ศาลพระภูมิ หรือ พระบูชาในบ้านได้เลย

จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร เคยสาบาน บนบานสุดแล้วจะเชื่อ ปลดหนี้กรรมให้น้อยลง พร้องบทสวดมนต์ขอขมาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข

ตั้งนะโม 3 จบ

             นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

“สัพพัง จะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กังตัง

        สัพพัง จะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตนเอง นายอานนท์ ภาคมาลี) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยะสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจาใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ของให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี) หากมีผู้ใดสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรม ขอถอนคำอาฆาตพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หลายๆท่านกิจการไม่ดี หรือขาดความคล่องตัวทำอะไรก็ติดขัด หรือไม่เจริญในหน้าที่การงาน ลองปฏิบัติตามดูเผื่ออะไรๆจะดีขึ้น ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย แค่ธูป 36 ดอกกับดอกบัว 1 กำ และตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวตามบทสวดขอขมา ให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข หนี้กรรมจะได้ลดน้อยลง และว่าตามข้าพเจ้าที่เขียนไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

จะลองทำดีค่ะ  บางครั้งเราก็ทำไปโดยไม่รู้ตัว หรือไม่ได้ตั้งใจ การขอขมาเป็นสิ่งที่ดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาบอกว่าคิดถึงจ้ะ

ขอขอบคุณครูมะเดื่อ

ถึงคุณแม่มด ผมก็ทำตามเช่นกัน เผื่อชีวิตจะดีขึ้น มีชีวิตยื่นยาว

Ttnisa99yahoo.co.th
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ทั้งอ่านทั้งฟังไม่เข้าใจค่ะ คือเวลาจุดธูปต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วต้องกล่าวอะไรไหมค่ะพอจุดธูปเสร็จให้ไปทำต่อพระพุทธรูป หรือระลึกถึงพระแก้วมรกตซึ่งพระแก้วมรกตอยู่ในบ้าน ต้องหันหน้าทางทิศตะวันออกไหมค่ะ แล้วก็กล่าวนะโม และกล่าวตามที่ได้บอกไว้ใช่ไหมค่ะ

Ttnisa99yahoo.co.th
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ทั้งอ่านทั้งฟังไม่เข้าใจค่ะ คือเวลาจุดธูปต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วต้องกล่าวอะไรไหมค่ะพอจุดธูปเสร็จให้ไปทำต่อพระพุทธรูป หรือระลึกถึงพระแก้วมรกตซึ่งพระแก้วมรกตอยู่ในบ้าน ต้องหันหน้าทางทิศตะวันออกไหมค่ะ แล้วก็กล่าวนะโม และกล่าวตามที่ได้บอกไว้ใช่ไหมค่ะ

Rung.ariyaporngmail.​Com
IP: xxx.47.137.50
เขียนเมื่อ 

เคยทำแล้วค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าทำถูก​ต้อง​หรือ​ป่าวที่ทำไปคือจุด​ธูป​กลาง​แจ้ง​36ดอก​พร้อม​ดอกบัว​1​ก​ำกล่าว​คำ​ขอ​ขมา​ที่กลาง​แจ้ง​เลยเสร็จ​แล้ว​ปัก​ธูป​ที่กลาง​แจ้ง​ส่วนดอกไม้​มาถวาย​พระในบ้านธูป​ที่จุด​ไม่ลุกไหม้ค่ะสรุป​ว่า​ทำถูก​หรือ​ไม่​ถูก​ค่ะ

Rung.ariyaporngmail.​Com
IP: xxx.47.137.50
เขียนเมื่อ 

เคยทำแล้วค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าทำถูก​ต้อง​หรือ​ป่าวที่ทำไปคือจุด​ธูป​กลาง​แจ้ง​36ดอก​พร้อม​ดอกบัว​1​ก​ำหันไปทางทิศตะวันออก​กล่าว​คำ​ขอ​ขมา​ที่กลาง​แจ้ง​เลยเสร็จ​แล้ว​ปัก​ธูป​ที่กลาง​แจ้ง​ส่วนดอกไม้​มาถวาย​พระในบ้านธูป​ที่จุด​ไม่ลุกไหม้เป็น​ไฟค่ะสรุป​ว่า​ทำถูก​หรือ​ไม่​ถูก​ค่ะมีพี่บอกให้ทำแบบ​นี้​ค่ะ

[email protected]
IP: xxx.232.78.165
เขียนเมื่อ 

ที่ธูปลุกเป็นไฟแล้วต้องทำใหม่คือก้านธูปหรือว่าตอนเริ่มจุดค่ะงง นิดหน่อยค่ะ

หมายเลขบันทึก

647213

เขียน

14 May 2018 @ 19:53
()

แก้ไข

10 Jun 2018 @ 05:35
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 5, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก