กลอนกลบท(๖)กลบทสารถีชักรถ

*ลักษณะพิเศษคือ สองคำแรกกับสองคำท้ายของวรรคเป็นคำเดียวกัน และให้มีคำซ้ำหนึ่งคู่ในวแต่ละวรรค ตำแหน่งใดก็ได้

"เดินเลาะริมริมฝั่งยังเดินเลาะ

ตรงไหนเกาะเกาะแก่งแก่งตรงไหน

เดินใกล้น้ำซ้ำซ้ำจำเดินใกล้

มัวรอใครใครกลัวมามัวรอ

อย่าท้อใจใจข้าจงอย่าท้อ

ใฝ่ขอต่อเติมฝันฝันใฝ่ขอ

เพียงพอยลยลเพียงแค่เพียงพอ

ใจร้าวรอรอรักหักใจร้าว

๕/๕/๒๕๖๑
(กลบทสารถีชักรถ)
พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์
(จากนิราศเบลเยียม)
*ลักษณะพิเศษคือ สองคำแรกกับสองคำท้ายของวรรคเป็นคำเดียวกัน


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)