กลอนกลบท(๕) กลบทพยัคฆ์ข้ามห้วย

*ลักษณะพิเศษ คือ คำที่สามของแต่ละวรรคเป็นคำเดียวกับคำสุดท้ายของวรรค

"ใจมุ่งมั่นสรรค์สู้รู้จิตมั่น

เร่งสร้างฝันใฝ่คิดน้อมจิตัน
เร่งคืนวันอันดีให้มีวัน
รู้เท่าทันทำไว้ได้เทียมทัน
จงอย่าหวั่นมั่นจิตอย่าคิดวั่น
จงสร้างสรรค์สิ่งใหม่รวมใจรรค์
จงแบ่งปันกันไว้พร้อมให้ปัน
จงผูกพันวันชื่นสักหมื่นพัน"

๔/๕/๒๕๖๑
(กลบทพยัฆค์ข้ามห้วย)
*ลักษณะพิเศษ คือ คำที่สามของแต่ละวรรคเป็นคำเดียวกับคำสุดท้ายของวรรค
พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)