๗๖๔. เสมอ

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ...

เพราะชอบฟังเพลงนี้ค่ะ!!!...เสมอๆ...

เนื้อเพลง...เสมอ...

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำซ้ำ วนวน 

หลีกหนีไม่พ้น ไม่หลงทาง ไอ้ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมเดิม จากเช้าจนค่ำ ย่ำอีกวัน 

ขวนขวาย หากินทำงาน รับใช้ใครหนอ หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา 

มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติมหัวใจไม่เคยว่า คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอ.. 

ทุกเวลา หลีกหนีไม่พ้น ไม่หลงทาง ไอ้ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมเดิม จากเช้าจนค่ำ ย่ำอีกวัน 

ขวนขวาย หากินทำงาน รับใช้ใครหนอ หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา 

มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติมหัวใจไม่เคยว่า คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอ.. 

ทุกเวลา กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำซ้ำ วนวน 

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอ.. ทุกเวลา กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย 

ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำซ้ำ วนวน คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอ.. ทุกเวลา

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๘ เมษายน ๒๕๖๑

...อ้างอิงเนื้อเพลง :  https://www.siamzone.com/music/thailyric/12142

...อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=sDLMibQfgIk

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)