ทุจริตเงินคนจน ต้องแก้เชิงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน

สาเหตุเกิดจากระบบและโครงสร้างที่ปัจจุบันเป็นการรวมศูนย์อำนาจ องค์กรส่วนกลางเป็นผู้บริหารจัดการ ทำให้เกิดช่องโหว่ในการทุจริตและคอร์รัปชั่นง่าย

ทุจริตเงินคนจน ต้องแก้เชิงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน

อ่านได้ที่

ผมขอเพิ่มว่า เสียงประชาชนคนธรรมดาต้องช่วยกันผลักดัน และตรวจสอบนักการเมืองด้วย    เช่นเรื่องนาฬิกา

วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)