ลงชุมชนครั้งที่ 4

ลงชุมชนครั้งที่ 4 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 11:00 น. โดยประมาณ พวกเราได้รับความอนุเคราะห์จาก พี่ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ รุ่นพี่สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ให้โดยสารร่วมด้วย ซึ่งพี่ปฐมพงษ์ได้พาพวกเราเดินทางผ่านวัดสามควายเผือก วัดโคกเขม่า และวัดทุ่งน้อย มุ่งตรงไปทางอำเภอบางเลน

ระหว่างเดินทางไปบ้านหมอปรุง พันธ์จันทร์ พวกเราได้พูดคุยกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องการเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาวิจัยในงานพัฒนาชุมชน และการออกฝึกงาน ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งพวกเราก็ได้ฟังประสบการณ์ของพี่ปฐมพงษ์ให้พอเป็นแนวทางในการเรื่อง และการออกฝึกงาน ในที่สุดพวกเราก็ถึงตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งที่ตั้งของบ้านหมอปรุง พันธ์จันทร์ เวลา 13:00 น. โดยประมาณ และพวกเราก็ได้สอบถามขั้นตอนและวิธีการการทำขวัญข้าวโดยละเอียด จากนั้นพวกเราก็ได้ขอให้หมอปรุงร้องบทการทำขวัญข้าวให้ฟัง แต่เกิดอุปสรรคในการสอบถามครั้งนี้คือ หมอปรุงไม่สามารถร้องบทในการทำพิธีขวัญข้าวได้ให้พวกเราฟังได้ หมอปรุงกล่าวว่าเนื่องจากบทในการทำพิธีขวัญข้าวนั้นสูงส่ง ห้ามนำมาร้องเล่นๆ ไม่ได้ แต่จะมีการจัดพิธีการทำขวัญข้าวขึ้นในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2561 ที่จะถึงนี้ ณ วัดนิลเพชร ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม สุดท้ายพวกเราได้มอบของฝากเป็นลอดช่องวัดเจษฯและขอถ่ายรูปร่วมกับหมอปรุงเพื่อใช้ในการประกอบการทำวิจัย

จากนั้นพวกเราก็มุ่งตรงสู่ต.บางระกำ อ.บางเลน ไปบ้านหมอเหลือง บัวบำเพ็ญ ถึงเวลา 14:00 น. โดยประมาณ แต่หมอเหลืองติดธุระ และได้ความอนุเคราะห์จากลูกชายของหมอ ไปรับกลับมาบ้าน เพื่อให้พวกเราได้สอบถามซึ่งหมอเหลือง มีเวลาให้พวกเราจำกัด เนื่องจากหมอเหลืองต้องไปทำธุระต่อ พวกเราจึงรีบสอบถามในเรื่องของขั้นตอนการทำขวัญข้าวโดยละเอียด และพวกเราก็ได้ขอให้หมอเหลืองร้องบทในการทำพิธีให้ฟัง ซึ่งหมอเหลืองก็ได้ร้องให้ฟัง และแนะนำให้ไปดูพิธีจริงของการทำขวัญข้าว ในวันวิสาขบูชาของทุกปี ณ วัดเกษตราราม ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม สุดท้ายพวกเราก้ได้มอบของฝากเป็นลอดช่องวัดเจษฯและขอถ่ายรูปร่วมกับหมอเหลืองและสามีเพื่อใช้ในการประกอบการทำวิจัย จากนั้นถึงขอตัว เดินทางกลับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยในงานพัฒนาชุมชนความเห็น (0)