ระบบการเรียน แบบไทย Vs แบบฝรั่ง

ทุกวันนี้เราเรียนระบบฝรั่ง  คือจะยกทฤษฏีมา 1,2,3 และคำอธิบาย.

เช่น การตลาด ประกอบด้วย 4 P = Product, Price, Place, Promotion

แล้วก็อธิบายว่าคืออะไร ทำยังไง.

จะเน้น ทฤษฎีเป็นหลัก

.

ส่วนการเรียนแบบไทยโบราณ เราจะเรียนตามวัด.

พระท่านจะยกสุภาษิตขึ้นมาแล้วอธิบาย...

เช่น "คนคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล"

แล้วก็อธิบายที่มาที่ไป ของสุภาษิต อธิบายเนื้อหา ยกตัวอย่าง.

เรียนแบบไทยเน้น ปรัชญา / ฝรั่งเน้นทฤษฎี

.

ถ้าถามผม ว่าชอบแบบไหน ?

ผมชอบแบบไทยครับ

ทุกวันนี้ผมก็สอนแบบนี้เป็นหลัก มีทฤษฎีประกอบ เป็นรอง

.

เพราะผมรู้ว่า การกลั่นกรองความรู้ออกมาเป็นสุภาษิตนั้น มีความละเอียดปราณีตกว่าการทำเป็นทฤษฎีมาก

สุภาษิตมีความซาบซึ้งกว่า มีการคิดที่ลึกซึ้งกว่า ประมวลจากประสบการณ์จริง ไม่ประมวลจากความคิดนึก

และจำได้ดีกว่าเพราะ สุภาษิตออกแบบมาเป็นคำคล้องจอง

ทฤษฏีนั้นลืมง่ายกว่าครับ และเป็นความรู้ที่ตื้นกว่าด้วย

เพราะไม่ค่อยมีเรื่องนามธรรมเข้ามาประกอบ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ...ไม่มี

.

เสียดายนะ...ที่ทุกวันนี้ เราได้เรียนแต่อะไรที่มันตื้น เพราะหลงเชื่อว่าฝรั่งมันเก่งกว่าเรา

ทั้งๆ ที่เราไม่ได้แพ้มันเลย โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม...

และยังหลงเอาใบประกาศเป็นเครื่องวัดความสำเร็จ ตามแนวคิดของฝรั่งอีก..!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญญาญาณแบบพื้นๆความเห็น (0)