ชีวิตที่พอเพียง 3078. Embedded KM ในขบวนการ Public Engagement ของมหาวิทยาลัยอังกฤษ


หลักการสำคัญของ KM คือใช้เป็นเครื่องมือบรรลุเป้าหมายที่ยากและซับซ้อน

ดังนั้นปฐมบทของการใช้ KM จึงเป็นการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในบริบทของตนเอง   และตั้งเป้าร่วมกัน   คุยกันจนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมต่อเป้าหมายนั้น

เป้าหมายของขบวนการ PE ของอังกฤษคือ ทำให้สถาบันอุดมศึกษามีคุณค่าต่อบ้านเมืองมากยิ่งขึ้น   โดยการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนสังคม   ร่วมกันทำงานพัฒนาสังคมแบบหุ้นส่วนไม่ใช่แบบช่วยเหลือ

ตีความยกระดับขึ้นไปอีกเป็นกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) วัฒนธรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย   จากวิชาการแยกส่วนและแยกตัว ไปมีวิชาการบูรณาการศาตร์และหุ้นส่วนสังคม 

ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายของอังกฤษล้ำลึกและเป็นระบบ  และที่สำคัญ ใส่กลไกหรือกระบวนการเรียนรู้เข้าไปในขั้นตอนต่างๆ    ที่ไทยเราไม่มีจริต คือใส่กลไกการจัดการระบบเข้าไป    ให้เกิดระบบเรียนรู้ด้านPE ของมหาวิทยาลัย   โดยตระหนักว่า ยังมีระบบเรียนรู้ด้านอื่นๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน    เป้าหมายของการจัดการคือ ให้เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

กลไกจัดการระบบ ประกอบด้วย๓ ส่วน คือ(๑) มีทุนสนับสนุน  (๒) สร้างความตระหนักในหมู่ผู้นำและ (๓) มีกลไกสนับสนุนให้ทำได้ดี

กลไกสนับสนุนในช่วงตั้งแต่เริ่มต้น๑๐ ปีมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน เป็นกลไกที่เรียนรู้และปรับตัว  ขับเคลื่อนโดย NCCPE  โดยกลไกง่ายๆ ที่ใช้คือPDCA ทั้งในระดับโครงการ องค์กร  และเครือข่าย   เอาเรื่องราวความสำเร็จและล้มเหลวมา ลปรร. กัน ในเวทีหรือพื้นที่ต่างๆรวมทั้งเวทีประจำปี ที่เรียกว่า Engage Conference

วิจารณ์ พานิช

๗ ธ.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

กราบสวัสดีปีใหม่ 2561 ที่จะมีมาถึงนี้ครับ

ขอให้อ.หมอฯ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปี 2561  นะครับ

..

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

แสงแห่งความดีหมายเลขบันทึก

643647

เขียน

28 Dec 2017 @ 23:09
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก