"สมัชชาสุขภาพ" ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ

สมัชชาสุขภาพ” ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ


“…คุณจะยังไม่เข้าใจบางอย่างได้อย่างถ่องแท้ จนกว่าคุณจะอธิบายให้ย่าคุณเข้าใจได้…”

อัลเบิร์ต ไอสไตน์


เคยไหมที่เราไม่เข้าใจภาษาของเด็กคุยกัน หรือฟังสิ่งที่คนอื่นๆคุยกันไม่รู้เรื่อง สมัชชาสุขภาพก็เช่นเดียวกัน เราคุยกันเองเข้าใจ แต่คนอื่นไม่เข้าใจ

เมื่อเราเดินเข้าไปในเวทีสมัชชาสุขภาพ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเจอคำหรือวลีที่เข้าใจยาก เช่น นโยบายสาธารณะ ฉันทามติ คุยกันอย่างสมานฉันท์ การมีส่วนร่วม การประชุมอย่างเป็นระบบ ภาคีสามภาคส่วน สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เอกสารหลัก ร่างมติ ฯลฯ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับคนกว่าครึ่งของเวที และยิ่งพยายามอธิบายคำเหล่านี้มากเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะสับสนมากขึ้นไปอีก

ตามเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และในเว็บไซต์ www.samatcha.org ระบุว่า

“… ‘สมัชชาสุขภาพ’ เป็น กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลก เปลี่ยนองค์ ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การ เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม…”

อ่านกี่ครั้ง อธิบายกี่รอบ ผู้ที่ไม่เคยอยู่ในกระบวนการนโยบายสาธารณะก็ยังไม่เข้าใจคำนิยามดังกล่าว ในทางกลับกัน เมื่อไปถามผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดหน้าใหม่ กลับให้คำอธิบายที่เรียบง่ายได้ใจความว่า

“…ผมเห็นชาวบ้านมานั่งคุยกัน มีราชการมานั่งอยู่ด้วย มีอาจารย์เอาเรื่องดีๆที่ผมไม่เคยรู้มาเล่าให้ฟัง ฟังแล้วก็แปลกใจ ได้เข้าใจอะไรๆมากขึ้น แล้วแต่ละคนก็มาคุยกันว่าจะทำอะไรต่อไป”

“…สมัชชาคือการเรามาร่วมกันคิดหาทางออกของปัญหาร่วมกัน และเสนอว่าใครควรแก้ไขอย่างไร…”

ทั้งสองประโยคข้างต้น เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอธิบายจากสิ่งที่ได้ประสบด้วยตนเอง การอธิบายความหมายไม่ได้ยึดติดกับคำนิยามใดๆ ที่ถูกกำหนดกรอบไว้ จึงสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ เข้าใจง่าย ไม่ยึดติดกรอบ แม้คำอธิบายดังกล่าวจะเป็นไม่ใช่ทั้งหมดของกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม แต่ก็สะท้อนความหมายและใจความสำคัญกระบวนสมัชชาสุขภาพในรูปแบบที่ทุกๆคนอ่านแล้วเข้าใจได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าใครจะให้นิยามความหมายของสมัชชาสุขภาพไว้ว่าอย่างไร ก็ไม่สำคัญเท่ากับการเห็นคุณค่าและพันธสัญญาร่วมของทุกๆคนในขบวนการสมัชชาสุขภาพ และนั่นคือความท้าทายของนักนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่จะก้าวออกจากกรอบการอธิบายเดิม เพื่อทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจเข้าใจตรงกันด้วยถ้อยคำที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และจัดกระบวนการให้ทุกคนเห็นคุณค่าและสร้างพันธสัญญาในการขับเคลื่อนที่ออกมาจากใจอย่างแท้จริง

 

***ภาพจาก pinterest.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถอดบทเรียนความเห็น (2)

อรดี วัดเข้าหลาม
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ชัดเจนเข้าใจง่าย คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจ