การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ได้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลน้องๆที่มาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)