การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ได้ทำการพรวนดินและขุดดินเพื่อยกร่องแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)