การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ครูพี่เลี้ยงได้ให้นักศึกษานำอาหารมาให้ไก่ ที่เลี้ยงไว้ในศูนย์การเรียนรู้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)