การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงซ่องเล้าไก่ภายในศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)