การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่นักศึกษาทำโครงการสวนหย่อมให้กับทางศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 16 สำเร็จ!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)