การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 ตุลาคม 2560

เริ่มการทำสวนหย่อมต่อจากครั้งที่แล้วโดยการนำของ อุปกรณ์มาตกแต่งพื้นที่บริเวณรอบๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)