การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

ได้ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาแจกน้ำฟรีในงานถวยพระเพลิง (ร.9) ที่พระเมรุมาศ เทศบาลนครปฐมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)