การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ครูพี่เลี้ยงได้ให้นักศึกษาเก็บข้าวโพดในแปลงผัก ในศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)