ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (9 พฤศจิกายน2560)

วันนี้อาจารย์พี่เลี้ยงมาช่วยตรวจดูงานเกี่ยวกับรูปเล่มของรายงาน ว่าถูกต้องตามกำหนดหรือไม่ และให้คะแนนประเมินผลแก่นักศึกษาฝึกงานค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)