การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ครูพี่เลี้ยงได้สอนวิธีและทดลองการให้ยาไก่ในศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)