การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ครูพี่เลี้ยงได้มีการนัดอบรมนักศึกษาฝึกงาน ก่อนจบการฝึกงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)