การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงและทหารซ่อมบำรุงเล้าไก่ สำหรับเลี้ยงไก่ในศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)