ข่าวดีปีก่อนโน้น.......

 

ข่าวดีในปีนี้

 

 

 

 ส่วนข่าวดีในปีหน้านั้น

...........?...................

จะเป็นของใครน๊า?.....