วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับการทำบทเรียนช่วยสอน,การเขียนสคริป ,การทำmusic video, การ save งานต่าง ๆ , คิดว่าการเรียนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องเรียน แต่ในการเรียนแต่ละเรื่องน่าจะเรียนให้รู้ไปทีละเรื่องเพราะถ้าเราเรียนพร้อมกันหลาย ๆ เรื่องทำให้เรานั้นสับสน และอาจไม่รู้จริงเลยสักเรื่อง