วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ทำการเดินทางออกจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้เข้าครัวเตรียมจัดทำอาหาร และ เตรียมอาหาร เพื่อเตรียมเสริฟให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาที่มาศึกษาดูงานยังศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)