2 ตุลาคม 2560 รื้อป้ายใหญ่

วันที่ 2 ตุลาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ทำการรื้อถอนป้ายใหญ่ของศูนย์การเรียนรู้เพื่อนำมาปรับปรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)