แผนปฎิบัติการคนตัดยางหวะอำเภอนาโยง (สูตร 15- 15- 15)

15- 15- 15 สูตรปุ๋ยเคมี  NPK ที่เกษตรกรรู้จัก สูตรเสมอ บำรุงใบ บำรุงดอก บำรุงผล เท่าๆกันคือ อย่างละ15% ดังนั้น อาจารย์ ชัยพร จันทร์หอม แห่งเมืองตรัง 

จึงใช้ ปฎิบัติคนตัดยางหวะ(ตัดยางจ้าง) ไว้ ว่า 15- 15 -15  หมายถึงว่า เวทีกินช้ำชา สนทนาเรื่องคนตัดยางหวะนาโยง

 เริ่ม ร่วมคิด ชวนคุย ค้นทุน คนตัดยางหวะคนนาโยง ครั้งแรก วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ เกตรพอเพียงนาโยง     

ได้ข้อสรุปว่า คนตัดยางหวะ ในรอบปีเฉลี่ยแล้ว ได้กรีดยาง  120 วัน เฉลี่ยรายได้ทั้งปีประมาณ วันละ 400 บาท 

  จึงมีวาทกรรม นิยามคนตัดยางหวะไว้ว่า

 “ขายน้ำ ซื้อแกง เล่นแคง แหลงเรื่องเพื่อน”* หมายถึงมีเวลาว่างมาก ดังนั้น ทุน คือ วันเวลาที่ ไม่ได้กรีดยาง คือ ทุนเวลา 

จะใช้ทุนเวลา ทำอะไรกันในเวทีจึงได้ให้การบ้าน ทุกคนที่มาประชุม ทั้ง12 เครือข่าย กลับไปทำข้อมูลครัวเรือน

 คนตัดยางหวะ ว่าแต่ละเครือข่ายมีกีคน และจะใช้ทุนเวลาที่มีทำอะไรให้เพิ่มรายได้ครัวเรือน

 แล้วนำเสนอความการระดมความคิด ข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ กยท(การยางแห่งประเทศไทยตามลำดับ)

     แผนปฎิบัติการคนตัดยางหวะเวที สภากาแฟคนตรัง  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จึงได้แนวทางข้อเสนอของคนตัดยาง

หวะไว้ 4 ประเด็น

1  ประเด็นสวนยาง  

 ( สวนยางรายย่อย 15 ไร่ ลงมาให้ถือว่าทั้งกรีดเองและจ้างกรีด ให้ถือว่า เป็นคนกรีดยางจ้าง ) 

สวนยางที่เป็นประเภท  A  มีเป้าหมาย ทำเป็นสวนเรียนรู้ต้นแบบ เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการสวนยาง

 สวนประเภท B มีเป้าหมายปรับปรุงเป็นสวนประเภท A ใช้วิธิการ ช่วยกัน ลงแขกแแบโบราณว่า ถ้าเหลือกำลังลากให้

ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม

ประเภทC  และทำแผนขอสนับสนุนเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการสวน เช่นเครื่องตัดหญ้า 

     ประเด็นที่ 2 คนกรีดยาง

  1 ใช้แรงงานในครอบครัว (สวนยางรายย่อย) ต้องพัฒนาทักษะชีวิต ฯลฯ

 2 การจ้างแรงงาน(คนตัดยางหวะ)พัฒนาฝีมือแรงงาน และอาชีพเสริม 

     ประเด็นที่ 3 ผลผลิตน้ำยาง

 1 ยางแผน พัฒนาการทำยางแผนคุณภาพชั้น 1  

2 น้ำยางและยางก้นถ้วย(ยางขี้พรก) ใช้วิธีรวบรวมผลผลิต โดยการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนคนตัดยางหวะ

    ประเด็นที่ 4 อาชีพเสริม

 วันว่างที่เหลืออยู่ มีเป้าหมายส่งเสริมอาชีพ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ประมงและค้าขาย 

คนตัดหวะจะได้มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และพัฒนาอาชีพคนตัดยางหวะให้สมาร์ทขึ้น

 คือปฎิบัติ 15 ที่ 2ของคนตัดยางหวะนาโยง…….

*ขายน้ำ  หมายถึงขายน้ำยาง

ซื้อแกง   หมายถึงมีเงินก็ซื้อแกงกิน

เล่นแคง  หมายถึงการพนันชนิดหนึ่ง ที่ถาคใต้นิยมเล่นกัน

แหลงเรื่องเพื่อน หมายถึง การนินทาหรือวิพากพ์ คนอื่น

  ร่วมคิด ชวนคุย ค้นทุน โดย คน วปช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียน

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิบัติการคนตัดยางหวะนาโยง#ขายน้ำ ซื้อแกง เล่นแคง แหลงเรื่องเพื่อน"*#ร่วมคิด ชวนคุย ค้นทุน โดย คน วปช

หมายเลขบันทึก: 641468, เขียน: 16 Nov 2017 @ 01:46 (), แก้ไข: 16 Nov 2017 @ 03:02 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บังมีกิจกรรมตลอดเลยครับ

ขอชื่นชม

ชอบตรงมีภาษาใต้และภาษาไทยแปลด้วย

ทำให้คนที่ไม่ทราบภาษาใต้อ่านได้ง่ายขึ้น

ขอบคุณมากครับ

เรียนอาจารย์ ขจิต มาทำกิจกรรมค่ายที่พัทลุง  แต่คนพัทลุงไม่ได้ไปช่วยเลย

เสียดายไม่ได้ไปเรียนรู้ด้วย