หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 11 ตุลาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางออกจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น. ถึงยังหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้เป็นกลุ่มสาธิตการทำแป้งพวง การทำเทียนอบขนม และ เป็นพิธีกรการเกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพายในศูนย์ปิยะชนก ให้แก่คณะที่มาศึกษาดูงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)