วันเบาหวานโลก 2560 : เชิญร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน


มูลนิธิฯ สนับสนุนให้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ดำเนินงาน "โรงเรียนเบาหวาน" สำหรับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจ ได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเบาหวานโลกของปีนี้ ด้วย

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation, IDF) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) และในปี 2560 ได้ประกาศประเด็นหลักของการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกคือ ผู้หญิงและเบาหวาน – สิทธิเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต (Women and diabetes – our right to a healthy future)

การรณรงค์ในปีนี้เพื่อให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและที่เป็นเบาหวาน ในการเข้าถึงยา เทคโนโลยี การศึกษาเพื่อการจัดการตนเอง และข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการบรรลุผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้หญิงในการป้องกันเบาหวานชนิดที่ 2 (อ่านรายละเอียดได้ที่ 1 และ2)

ในโอกาสวันเบาหวานโลกปีนี้ ขอถือโอกาสแนะนำให้รู้จักมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน (Foundation for the Development of Diabetes Care, F.D.D.) ซึ่งก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543 ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544

การทำงานของมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์โดยย่อคือเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและผู้ป่วยเบาหวานเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพในการป้องกันและดูแลรักษาโรคเบาหวาน

มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 679 ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ดังนั้นผู้ที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ จึงสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้เพื่อการหักลดหย่อนภาษีได้

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ทำงานโดยใช้เงินที่ได้รับจากการบริจาค รวมทั้งแหล่งทุนจากภายนอก เช่น World Diabetes Foundation มีผลงานเป็นรูปธรรมและมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ ทั้งที่เป็น กลุ่มเสี่ยง ผู้เป็นเบาหวาน ประชาชนทั่วไป นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรด้านสุขภาพจำนวนมาก


มูลนิธิฯ สนับสนุนให้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ดำเนินงาน "โรงเรียนเบาหวาน" สำหรับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจ ได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเบาหวานโลกของปีนี้ ด้วยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้โดยตรงหรือผ่านธนาคาร 3 แห่ง

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท เลขที่บัญชี 117-4-64545-5
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขากล้วยน้ำไท เลขที่บัญชี 712-2-27966-3
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนพระราม 4 เลขที่บัญชี 035-2-34555-4

วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

หมายเลขบันทึก: 641286เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2017 14:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2017 14:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี