การฝึกประสบการวิชาชีพ(31ตุลาคม2560)

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 ฉันและเพื่อนๆได้ทำงาน เตรียมเอกสารสำหรับจัดโครงการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เช่นเตรียมแผนพับโครงการ แบบประเมิน ใบความรู้ และอุปรณ์ที่จะนำมาทำโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)