การฝึกประสบการวิชาชีพ(27ตุลาคม2560)

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ได้ไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)