การฝึกประสบการวิชาชีพ(30ตุลาคม2560)

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันในการเตรียมเอกสาร เช่น แบบประเมิน แผนพับ และวัสุอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการจัดโครงการในวันที่ 2 พฤศจิดกายน 2560 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)