การฝึกประสบการวิชาชีพ(20ตุลาคม2560)

ช่วงเช้าได้ทำงานภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เตรียมเอกสารไว้สำหรับให้อาจารย์มานิเทศน์ จัดพิมพ์งาน ปริ้นงาน และทำงานตามที่อาจารย์ในศูนย์มอบหมายให้ทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)