การฝึกประสบการวิชาชีพ(18ตุลาคม2560)

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 วันนี้ฉันและเพื่อนๆในกลุ่มที่ทำโครงการได้ช่วยกันจัดการวางแผนการทำโครงการและพิมพ์งาน ตามรูปแบบในหนังสือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)