การฝึกประสบการวิชาชีพ(19ตุลาคม2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 ช่วงเช้า ได้จัดเตรียม เอกสารแบบร่างโครงการ จัดพิพม์และปริ้น ส่งให้ท่านนายกเทศบาลตำบลนายางได้ ตรวจดูเกี่ยวกับโครงการที่เราจะทำในชุมชนบ้านโคกเศรษฐี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)