การฝึกประสบการวิชาชีพ(25ตุลาคม2560)

การเตรียมเอกสาร

ในการนำเสนอการมานิเทศครั้งที่ 2ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันจัดพิมพ์เอกสารตามหัวข้อการนำเสนอที่อยู่ในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนิเทศครั้งที่ 2 เพื่อที่จะใช้ในการนำเสนอให้อาจารย์ในการนิเทศครั้งที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)