กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี (วันที่ 9-11-2560)

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

 วันที่  9  พฤศจิกายน 60  ทีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรีได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปลูกต้นไม้ภายในศูนย์เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น  และนอกจากนี้ในช่วงบ่ายข้าพเจ้าและเพื่อนได้ช่วยกันจัดทำเอกสารราชการใบรับรองการฝึกประสบการณ์และใบส่งตัวออกจากหน่วยฝึก ในวันนี้ค่อนข้างจะมีหลายกิจกรรมเนื่องจากใกล้จะเสร็จสิ้นการฝึกแล้ว  หลังจากจัดทำเอกสารเรียบร้อยก็ได้เดินทางต่อเพื่อไปรับจอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉายทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนายาง  แล้วต่อด้วยการส่งหนังสือเชิญชาวบ้านไปที่ผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้เข้าร่วมรับฟังการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนก่อนที่พวกเราจะเดินทางออกจากหน่วยฝึก


</p><p></p><p></p><p></p><p>ภาพที่ 1-3  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี (9-11-2560: เวลา 8.30-17.00น.)</p>
<p></p><p></p><p></p><p>
</p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)