กิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารพริบพรี (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

                    กิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารพริบพรี

                 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ไปช่วยจัดของว่างที่อาคารหอประชุมทองอุไร   จากนั้นได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารพริบพรีภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ช่วงบ่ายได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลนายางเพื่อที่จะยืมจอฉายและโปรเจคเตอร์ที่จะใช้ในวันที่คืนข้อมูลให้แก่ชุมชนบ้านโคก่เศรษฐีในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นี้

                                ภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารพริบพรี


<p></p><p></p><p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)