การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 54

วันนี้ได้มากับพี่ๆกองช่างของ อบต. โพรงมะเดื่อ  มะทำโป๊ะไว้ให้ประชาชนไว้ลงไปลอยกระทงในเทศกาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)