การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 52

วันนี้ได้ทำการกวาดทำความสะอาด อบต. โพรงมะเดื่อ

เพื่อนๆต่างช่วยกันทำโดยมีพี่เลี้ยงคอยคุมสั่งการ<p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)